Ratiomed drogtest MultiCard 10 Test Testar för 10 Olika Droger samtidigt 99,96% Tiilförlitlighet

Produkt nr.: AD3417
Pris (exkl. moms): 479,20 kr
Pris (inkl. moms): 599,00 kr
Antal objekt i lager: 0
Tillgänglighet: I lager

Snabbtest för kvalitativ detektion av amfetamin, barbiturater, bensodiazepiner, kokain (crack), metadon, metamfetamin, morfin, tricykliska antidepressiva, MDMA / ecstasy och tetrahydrocannabinol i urinprov. Detta test ger endast ett preliminärt analytiskt testresultat. Varje testremsa innehåller muskopplade partiklar och motsvarande proteinkonjugat av läkemedlet till musmonoklonala antikroppar. I kontrolllinjeområdet används en getantikropp. Efter 5 minuter är resultatet läsbart. - levererat material: Ratiomed® Multi 10 testkort, broschyr - behövs men  tillhandahålls inte : provsamlingupptagare (funkar med en mugg), stoppur Tidtagning 5 min

 

Bildresultat för drogtest