Ratiomed drog test AMP-amfetamin 1 Teststicka 99,8% Tiilförlitlighet

Produkt nr.: REF 254100
Pris (exkl. moms): 39,20 kr
Pris (inkl. moms): 49,00 kr
Tillgänglighet: I lager

Snabbt immunologiskt test för kvalitativ detektering av amfetamin i urinprover med en detektionsgräns på 1000 ng / ml. Endast för professionell in vitro-diagnostisk användning. Detta test ger endast ett preliminärt analytiskt testresultat. Testremsan innehåller partiklar kopplade till musmonoklonala antikroppar och motsvarande proteinkonjugat av läkemedlet. I kontrolllinjeområdet används en getantikropp. - Levereras med material: Ratiomed® AMP testremsa, bipacksedel - krävs, ej levererade material: provuppsamlingsbehållare, stoppur behövs men  tillhandahålls inte : provsamlingupptagare (funkar med en mugg), stoppur Tidtagning 5 min

Bildresultat för drogtest