S monovetter 7,5 ml, 92 x 15 mm, litium heparin, steril

Produkt nr.: AD2861
Pris (exkl. moms): 12,80 kr
Pris (inkl. moms): 16,00 kr
Tillgänglighet: På begäran

Beskrivning

Bloduppsamlingssystemet S-Monovette® möjliggör det fria valet av acceptateknik. Du kan förlora blod med hjälp av aspirations- eller vakuumprincipen. Vid ett flertal provtagningar kan punkteringen i aspirationstekniken utföras med fastsatt kanyl. På grund av den höga insynen i skruvkåpan har du fördelen av en mycket bra punkteringskontroll. I vakuumteknik ska monovetten endast anslutas efter lyckad punktering. En ändring av S-Monovette® för droppfri multipelprovtagning är då möjligt. Möjliga kombinationer: S-Monovette® kan kombineras med multiadaptorn för att ta blod från Luer-anslutningarna. För bloduppsamling med en kanyl kan Multifly®-kanylen med komplett adapter, som kan anslutas direkt till S-Monovette®, fås. Heparin tjänar som antikoagulant för produktion av plasma. Doseringen ligger i intervallet 10-30 IE / ml blod. Heparinet appliceras på plastgranuler, vilket bildar ett separationsskikt mellan plasma och korpuskulära beståndsdelar på grund av dess densitet under centrifugering. Bland annat kan nästan alla kliniska kemiska parametrar bestämmas från heparinplasma.