Ratiomed drog test PCP Phencyclidin 1 Teststicka 99,8% Tiilförlitlighet

Produkt nr.: AD3805
Pris (exkl. moms): 31,20 kr
Pris (inkl. moms): 39,00 kr
Antal objekt i lager: 21
Tillgänglighet: I lager

Snabbtest för kvalitativ detektion av fencyklidin i urinprover med en detektionsgräns av 25 ng / ml. Endast för professionell in vitro-diagnostisk användning. Detta test ger endast ett preliminärt analytiskt testresultat. Testremsan innehåller partiklar kopplade till musmonoklonala antikroppar och motsvarande proteinkonjugat av läkemedlet. I kontrolllinjeområdet används en getantikropp. - levererat material: Ratiomed® PCP testremsa bipacksedeln - behövs inte tillhandahålls: provsamling, stoppur

 

 

Bildresultat för drogtest