ratiomed drog test MDMA Ecstasy 1 Teststicka 99,8% Tiilförlitlighet

Produkt nr.: AD3800
Pris (exkl. moms): 31,20 kr
Pris (inkl. moms): 39,00 kr
Antal objekt i lager: 8
Tillgänglighet: I lager

Snabbt immunologiskt test för kvalitativ detektering av ecstasy i urinprover med en detektionsgräns på 500 ng / ml. Endast för professionell in vitro-diagnostisk användning. Detta test ger endast ett preliminärt analytiskt testresultat. Testremsan innehåller partiklar kopplade till musmonoklonala antikroppar och motsvarande proteinkonjugat av läkemedlet. I kontrolllinjeområdet används en getantikropp. - Levereras med material: Ratiomed® MDMA testremsor, broschyr - Material som krävs, ej levererat: provuppsamlingsbehållare, stoppur

 

 

Bildresultat för drogtest