ratiomed drog test COC Kokain 1 Teststicka 99,8% Tiilförlitlighet

Produkt nr.: AD3802
Ditt pris: 39,00 kr
Antal objekt i lager: 5
Tillgänglighet: 1 dag

Snabbt immunologiskt test för kvalitativ detektering av kokain, spricka i urinprover med en detektionsgräns på 300 ng / ml. Endast för professionell in vitro-diagnostisk användning. Detta test ger endast ett preliminärt analytiskt testresultat. Testremsan innehåller partiklar kopplade till musmonoklonala antikroppar och motsvarande proteinkonjugat av läkemedlet. I kontrolllinjeområdet används en getantikropp. - levererade material: Ratiomed® COC testremsor, broschyr - krävs, ej levererade material: provuppsamlingsbehållare, stoppur

 

 

Bildresultat för drogtest