ratiomed drog test BUP Buprenorfin 1 Teststicka 99,8% Tiilförlitlighet

Produkt nr.: AD3804
Ditt pris: 39,00 kr
Antal objekt i lager: 25
Tillgänglighet: I lager

Snabbt immunologiskt test för kvalitativ detektion av buprenorfin i urinprover med en detektionsgräns på 10 ng / ml. Endast för professionell in vitro-diagnostisk användning. Detta test ger endast ett preliminärt analytiskt testresultat. Testremsan innehåller partiklar kopplade till musmonoklonala antikroppar och motsvarande proteinkonjugat av läkemedlet. I kontrolllinjeområdet används en getantikropp. - levererade material: Ratiomed® BUP testremsor, broschyr - krävs, ej levererade material: provuppsamlingsbehållare, stoppur

 

 

Bildresultat för drogtest